Wij zijn de quickscanspecialist.

 • Wij voeren het gehele jaar quickscans uit in heel Nederland
 • Wij zijn bekend met alle beschermde soorten en hun biotopen
 • Wij leveren de quickscans snel
 • Wij werken met regionale specialisten

Onze dienstverlening

Kwalitatief

U wilt een kwalitatieve quickscan om de ecologische risico's vooraf goed in beeld te hebben. Zo wordt vertraging van de uitvoering voorkomen en voldoet u aan de wettelijke eisen. Lees hier meer over onze kwaliteitsnormen.

Snelle levering

Een quickscan kan door ons snel geleverd worden. De resultaten kunnen we bijna altijd na het veldbezoek al informeel mededelen, zodat u snel op de hoogte bent. Meestal kunnen we de rapportage binnen twee weken al opleveren. Zo weet u snel waar u aan toe bent en kunt u passende acties ondernemen.

Betaalbaar

De prijs van een quickscan is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het gebied, het aantal verschillende biotopen dat onderzocht moet worden en de reisafstand naar de onderzoekslocatie. Vul uw gegevens in in de prijscalculator en u weet vooraf wat een quickscan kost.

Over ons

Wij werken in geheel Nederland. Om gebiedskennis te borgen en reiskosten te beperken werken wij met regionale specialisten. Klik op de kaart om de specialist in uw regio te zien.

Bianca Wijnoltz

Amber Heitman

Onze werkwijze

Wij werken volgens een vaste werkwijze. Elke quickscan starten wij met een bureau-onderzoek. In dit bureau-onderzoek wordt onderzocht welke plant- en diersoorten te verwachten zijn op de planlocatie. Hierna volgt een veldbezoek. Tijdens het veldbezoek wordt vastgesteld of beschermde soorten aanwezig zijn, verwacht worden of afwezig zijn. De resultaten van het bureau-onderzoek en het veldbezoek worden vastgelegd in een quickscanrapport, inclusief conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject.

Ingenieus systeem voor een degelijk en snel bureau-onderzoek
Omdat wij veel bureau-onderzoeken uitvoeren hebben wij een ingenieus systeem ontwikkeld waarmee wij een bureau-onderzoek snel en degelijk kunnen uitvoeren. Het systeem werkt uitstekend voor elk plangebied in Nederland door gegevens op uurhokniveau in GIS te matchen met de begrenzing van het plangebied in. De uitkomst is een lijst van beschermde soorten (inclusief vogels met jaarrond beschermde nesten) die verwacht kunnen worden. Opvallende uitkomsten van plantensoorten worden aanvullend gecontroleerd door bekende vegetatieopnamen en ecologische parameters in SynBioSys te bekijken. U kunt bij ons ook terecht voor enkel een bureau-onderzoek.

Kwaliteitsborging
Elke quickscan is maatwerk. Hoe zorgen wij dat alle quickscans die geleverd worden van uitstekende kwaliteit zijn? Constante kwaliteit kan volgens ons geleverd worden door eisen te stellen aan de kennis van onze medewerkers, een goed doordacht quickscanproces vorm te geven en resultaten en conclusies te laten toetsen door een andere deskundige. Op deze wijze kunnen wij garanderen dat u altijd een kwaliteitsproduct ontvangt tegen een eerlijke prijs.

Opties

Omdat elke quickscan maatwerk is, bieden wij verschillende opties aan. Afhankelijk van uw wensen, leveren wij het product dat het beste bij uw situatie past. Wij bieden de volgende opties:

Quickscan basis

 • Inclusief kaart met ligging beschermde natuurgebieden
 • Inclusief advies over vervolgstappen NNN/Natura-2000 (indien relevant)
 • Inclusief potentiebepaling in het veld
 • Rapportage digitaal aangeleverd als pdf
 • Helder advies over te nemen vervolgstappen (indien relevant)

Dit pakket is geschikt voor kleine tot grote projectgebieden waarbij geen water aanwezig is of niet in het water gewerkt wordt. Dit is vaak het geval bij werkzaamheden aan gebouwen, bouwrijp maken van gronden of het kappen van bomen. Bij het rooien van bomen dient bijvoorbeeld beoordeeld te worden of er geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig zijn en of er beschermde nesten in de boom aanwezig zijn.

Populair

Quickscan Plus visinventarisatie

 • Inclusief alle onderdelen van Quickscan Basis
 • Inclusief voortoets Natuurbeschermingswet '98
 • Veldonderzoek inclusief visonderzoek met schepnet
 • Aangeraden voor projectgebieden waar water aanwezig is.

Dit pakket is geschikt voor kleine tot middelgrote projectgebieden waarbij in het water of in de oever gewerkt wordt. Dit is vaak het geval bij werkzaamheden, zoals het dempen van watergangen, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen/vervangen van oeverbeschoeiing. Voor visonderzoek in groot water (kanalen, meren of plassen) dient u ‘afwijkend’ aan te vinken bij de keuze-optie ‘1’ in de prijscalculator.

Plus broedvogel

 • Inclusief alle onderdelen van Quickscan Basis
 • Inclusief voortoets Natuurbeschermingswet '98
 • Aangeraden voor projectgebieden waar tijdens het broedseizoen gewerkt wordt (globaal 15 maart – 15 juli)
 • Let op: een broedvogelcheck staat niet gelijk aan een inventarisatie van jaarrond beschermde nesten

Dit pakket is geschikt voor kleine tot middelgrote projectgebieden waarbij in of langs graslanden, ruigte, struweel of bos gewerkt wordt in de periode 15 maart t/m 15 juli. Tijdens deze periode is er een verhoogde kans op broedende vogels. Als in het projectgebied geen broedende vogels worden aangetroffen kunnen de werkzaamheden veelal doorgang vinden. Vaak gaat het om graafwerkzaamheden of recreatieve activiteiten. Sommige vogelnesten, zoals bijvoorbeeld van buizerd, huismus of boomvalk zijn het gehele jaar beschermd. Dit worden ‘jaarrond beschermde nesten’ genoemd. Het is niet altijd mogelijk om met slechts één veldbezoek aan te tonen of uit te sluiten dat het inderdaad een jaarrond beschermd nest betreft. Wij zullen dit altijd in het rapport aangeven indien dit van toepassing is.

Compleet natuurwetgeving

 • Inclusief alle onderdelen van Quickscan Basis
 • Inclusief voortoets Natuurbeschermingswet '98
 • Aangeraden voor projectgebieden die naast of in de buurt van een Natura 2000-gebied liggen.

Dit pakket is geschikt voor projectgebieden die in of nabij beschermde natuurgebieden liggen, zoals Natura 2000-gebieden. Een quickscan is dan vaak niet toereikend. De overheid vraagt daarom om een ‘Voortoets Natuurbeschermingswet’. In de voortoets worden de effecten op beschermde natuurgebieden beoordeeld. In dit pakket wordt zowel een quickscan als een voortoets uitgevoerd. Vaak betreft het ruimtelijke ontwikkelingen die op de rand van een natuurgebied plaatsvinden, zoals de uitbreiding van een sport- of recreatievereniging of nieuwbouw van een schuur/woning op privé terrein.

‘Bel ons gerust als u advies wil over het pakket dat het beste aansluit bij uw situatie. Wij adviseren u graag.’

Prijscalculator

Voeg uw plankaart toe via het aanvraagformulier.


Totaal

520,00

De bovengenoemde prijs is slechts een indicatie en kan afwijken van de definitieve offerte. Ook is de prijs exclusief BTW.

Geïnteresseerd?

Downloads

Om u een idee te geven van onze producten, kunt u hier enkele voorbeelden downloaden:Over Habitus

Quickscan flora & fauna maakt onderdeel uit van:

Habitus ontzorgt opdrachtgevers bij ecologische en landschappelijke vraagstukken. Wij hebben enkel kundige ecologen in dienst met ruime veldervaring. Wij werken met gespecialiseerde software en maken gebruik van tablets in het veld, zodat waarnemingen efficiënt en nauwkeurig vastgelegd kunnen worden.

Mail

Bij vragen of opmerkingen zijn wij per mail te bereiken, maar uiteraard zijn wij ook per telefoon bereikbaar. Onze mailadressen en telefoonnummers zijn hieronder te vinden.

Telefoon

Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, hebben wij gekozen om enkel gebruik te maken van mobiele nummers. Maar ook wij zijn vanwege veldbezoek of een overleg wel eens minder goed bereikbaar. Telefonisch geen gehoor? Spreek dan gerust de voicemail in, wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug op dezelfde dag. U kunt ons bereiken op 084-8723363.

Contactgegevens

Amber Heitman

[email protected]
06-45901203

Bianca Wijnoltz

[email protected]
06-49958128

Postadres

Habitus natuur & landschap
Tolnasingel 1
2411PV, Bodegraven

Contactformulier